Κατεργασία μετάλλων

Μηχανουργικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας

  • Τόρνοι
  • Φρέζες
  • Ηλεκτροδράπανα και Radial
  • Μεταλλοπρίονα
  • Ρεκτιφιέ
  • Ελασματουργικά

Κλάδος κατεργασίας μετάλλων

Μηχανουργικά μηχανήματα Υψηλής Τεχνολογίας

01 Τόρνοι κάθε μεγέθους με πολυτροφοδότη
Universal CNC
Δυο, τριών και Τεσσάρων αξόνων CNC
Συμβατικοί και CNC
Συμβατικοί κάθε μεγέθους
Αυτόματα Revolvers αλλά και CNC
Αυτόματα CNC πολυάτρακτοι απολύτου ακριβείας
02 Φρέζες:
Διατίθεται μεγάλη γκάμα Φρεζών συμβατικών CNC, universal κλπ. με ποικίλες δυνατότητες κατεργασίας Καλουποφρέζες
Φρεζοδράπανο F.M. διατρητικής ικανότητας από 25 mm. και άνω
03 Ηλεκτροδράπανα & Radial
Διατίθεται δυο μεγέθη ηλεκτροδράπανων κολωνάτα διατρητικής ικανότητας 25 mm. και 35 mm. με σύστημα μετάδοσης κινήσεως ροπής μέσω γραναζοκεφαλής.
Radial σε τέσσερα μεγέθη, ελαφρού και βαρέως τύπου καλύπτοντας  κάθε χειριστή.
04 Μεταλλοπρίονα
Δισκοπρίονα πάγκου βαρέως τύπου για κοπή δοκαριών σε 4 μεγέθη με δίσκους : Φ 200, 250, 275, 300 μονοφασικά και τριφασικά.
Σέγα παλιδρομικά σε τέσσερα μεγέθη
Κορδέλα οριζόντιας περιστροφής και κάθετης περιστροφής.
Δικόλωνα βαρέως τύπου πριονοκορδέλες κάθε μεγέθους.
05 Ρεκτιφιέ
Διατίθενται τα ακόλουθα είδη ρεκτιφιέ:
α) Επιπέδων διαφανειών
β) Αξόνων
γ) Ταμπούρων οχημάτων
06 Διαμορφωτικά Profiles και Σωληνών
α) Δια διαμόρφωση σιδηρόβεργων ή μπάρες εν γένη
β) Δια διαμόρφωση σωλήνων κυκλικής ή τετραγωνικής ή παραλληλεπιπέδου
γ) Δια διαμόρφωση Profiles σε δοκάρια κάθε τύπου διατομής
07

Ελασματουργικά
α) Ψαλίδια: Από μικρά χειροκίνητα έως Υδραυλικά για πάχη λαμαρίνας έως 25 mm.
β) Στράτζες Χειροκίνητες μικρές και Υδραυλικές Στρατζόπρεσες έως 250 ton.
γ) Κύλινδροι μικροί χειροκίνητοι έως βαρέως τύπου Υδραυλικοί.