Αυτοφορτωνόμενοι αναμικτήρες σκυροδέματος

μη συμβατικοί

Αυτοφορτωνόμενοι αναμικτήρες σκυροδέματος

Συμβατικοί         

        

Αναμικτήρες Σκυροδέματος

Νέοι σύγχρονοι Αναμικτήρες Σκυροδέματος Αυτοπαραγωγής & Μεταφοράς έτοιμου Σκυροδέματος
του Ιταλικού Εργοστασίου D’AVINO

Παράγονται σε οχτώ διαφορετικά μοντέλα που καλύπτει ένα εύρος μεγεθών σε παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος ως εξής :

I. Με περιστροφή Τυμπάνου 180 μοιρών
Παραγωγή Σκυροδέματος σε κάθε κύκλο εργασίας (Φόρτωση + Ζύγιση + Μίξη) είναι : 1,1 κ.μ., 2,6 κ.μ., 2,8 κ.μ. & 4,5 κ.μ.

II. Με περιστροφή τυμπάνου ≥ 300 μοιρών
Παραγωγή Σκυροδέματος σε κάθε κύκλο εργασίας (Φόρτωση + Ζύγιση + Μίξη) είναι: 3 m3, 4,5 m3 και 4,5 m3.


Τα μοντέλα αυτά είναι προηγμένης τεχνολογίας που περιλαμβάνουν επιπλέον ένα:


Υψηλής Τεχνολογίας Ηλεκτρονικό πατενταρισμένο και μοναδικό Σύστημα D’AVINO τύπου Das Plus που αναβαθμίζει με απόλυτη ακρίβεια την μίξη και παραγωγή του Σκυροδέματος, πρόκειται για ένα σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού και παρακολούθησης όλων των λειτουργιών τόσο του ίδιου του Αναμικτήρος Σκυροδέματος (Μπετονιέρας) όσον και του περιβάλλοντος χώρου, μεταξύ των οποίων και:

  Καταγραφή και τηλεένδειξη όλων των δεδομένων του Αναμικτήρος
  Καταγραφή & τηλεένδειξη της Απόδοσης & Επιδόσεων του Αναμικτήρος
  Καταγραφή και τηλεένδειξη ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο δια την ελαχιστοποίηση των διακοπών λειτουργίας της Unit.
  Δυνατότητα 128 Συνδιαστικών Σχεδιασμών (Mix Designs) & στοιχεία λειτουργιών κατά βούληση
  Αντιστάθμιση αποτελέσματος κλήσης.
  Απόλυτος έλεγχος μίξης αδρανών- Τσιμέντου- Νερού
  Ζύγιση & καταγραφή αποτελεσμάτων παραγωγής Σκυροδέματος κάθε κύκλου λειτουργίας.
  Παρακολούθηση & απεικόνιση χρόνου ανάμιξης.
  Διαχείριση προσθέτων απαιτήσεων ως οι οδηγίες χρήσης και χειρισμού.

Έτοιμο σκυρόδεμα
έως 5,6 m3

Ωριαία παραγωγή
έως 18 m3

 
Euro Stage IV

 Περιστροφή Υπερκατασκευής 360°

Μέγιστη ταχύτητα
40 km/h