Η ΜHXANOTEXNIKH ΕΛΛΑΔΟΣ ιδρύθηκε το 1964 από τον Μηχανολόγο Μηχανικό Παν. Κ. Παπαγεωργίου και έκτοτε συνεχίζει από γενιά σε γενιά, δραστηριοποιούμενη στις πωλήσεις, επισκευές και υποστήριξη μηχανολογικού εξοπλισμού στη βαριά βιομηχανία και το δημόσιο τομέα όπως στρατό (ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ), αμυντική βιομηχανία, υπουργεία, δήμους, οργανισμούς (Λιμένων, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, αγροτικούς συνεταιρισμούς κλπ) καθώς και στην εκτέλεση ειδικών μηχανολογικών έργων, ενώ διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008 για την Εισαγωγή, Εμπορία, Εγκατάσταση, Τεχνική Υποστήριξη & Συντήρηση (Service) Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

1. Χωματουργικά και δομικά μηχανήματα 
2. Ανυψωτικά μηχανήματα 
3. Αεροσυμπιεστές – κομπρεσέρ
4. Εξοπλισμός ΧΥΤΑ
5. Μηχανήματα πρίσεως ξυλείας και θρυμματισμού κλαδιών
6. Ρυμουλκά οχήματα ναυπηγείων, λιμένων και αποθηκών 
7. Μηχανήματα καθαρισμού υπονόμων, οδών κλπ. 
8. Γεωτρητικός εξοπλισμός 
9. Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 
10. Αντλητικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα 
11. Αμυντικός εξοπλισμός
12. Μηχανουργικά μηχανήματα CNC και συμβατικά 
13. Αυτοφορτωνόμενες και αυτοκινούμενες μπετονιέρες.
14. Πλήρη Plants παραγωγής σκυροδέματος

Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ SERVICES
1. Χωματουργικών δομικών μηχανημάτων (graders, φορτωτών,      εκσκαφέων, μπετονιερών κτλ)
2. Αυτοκινούμενων σαρώθρων οδών 
3. Υδραυλικών συστημάτων οχημάτων 
4. Πετρελαιομηχανών