Υποστήριξη

Η ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ υποστηρίζει διαρκώς και αδιαλείπτως τα πωλούμενα μηχανήματα, σε ανταλλακτικά, τακτική συντήρηση service ή επισκευές, όπως μαρτυρούν & οι δεκάδες βεβαιώσεις φορέων
(Δημοσίων & Ιδιωτικών) που πιστοποιούν το εν λόγου το αληθές.

Υποστήριξη

Μηχανολογικού Εξοπλισμού