Επικοινωνία

.

Διεύθυνση: Ηπείρου 6, Αθήνα Τ.Κ.: 104 33
Τηλ: 210.88.20.527 – 210.88.30.490 FAX: 210.82.30.177
e-mail: info@mechanotechniki.gr
Εγκαταστάσεις: 15ο χ/τρο Αθηνών Λαμίας & Θηβαϊδος, Κηφισιά Τ.Κ.145 64.