Υδραυλικά Σφυριά

– Ελαφρού τύπου (50-550 kg.)
   – Βαρέως τύπου (750-2.200 kg.)

Σειρά κατασιγασμένων υδραυλικών σφυριών από 0,8 έως 35 τόνους.
Μια καινοτόμα γκάμα Υδραυλικών σφυριών που αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στα μηχανήματα κατεδάφισης.

Με την πραγματικά μοναδική ιδιότητα κατασιγασμένης λειτουργίας η οποία εξ’ αιτίας του ειδικού σχεδιασμού της υποστηρικτικής του δομής εξασφαλίζει ότι τα επίπεδα θορύβου καταλήγουν στην χαμηλότερη δυνατή ένταση ούτως ώστε να είναι φιλικά στο περιβάλλον και διευκολυντικά στον χειριστή.